Bendrosios verslo sąlygos 2007 04 05

1 skyrius - Sutarties pasirašymas ir užsakymo eiga

 Mūsų internetinėje sveitainėje Jums suteikiama galimybė tinklalapyje pateiktas prekes užsisakyti užpildžius internetinį formuliarą arba faksu bei telefonu. Pateikę užsakymo formuliare reikalaujamus duomenis ir išsiuntę užsakymą, Jūs mums pateikiate įpareigojantį pasiūlymą; telefonu, faksu arba internetu pateikti užsakymai turi vienodą teisinę galią. Pateikdami užsakymą patvirtinate, kad pritariate šioms Bendrosioms verslo sąlygoms (BVS) ir kad pageidaujate įsigyti užsakytas prekes. Užsakymo gavimą mes patvirtinsime atitinkamu dokumentu; šis užsakymo gavimo patvirtinimas nėra užsakymo priėmimas. Sutartis įsigalioja Jums gavus prekes ir patvirtinus gavimą, tačiau vėliausiai baigsis Jums suteikiamam 14 dienų grąžinimo laikotarpiui.  

2 straipsnis - Bendrosios tiekimo ir mokėjimo sąlygos

  Informaciją apie įpakavimo ir išsiuntimo išlaidas bei mokėjimo sąlygas, rasite atitinkamos interneto svetainės tiekimo ir mokėjimo sąlygose. Tiekimo į užsienį atveju pasiliekame teisę (jei reikia) apriboti mokėjimo būdų pasiūlą.  

3 skyrius - Atšaukimo nuostatos

  Per dvi savaites turite teisę raštu (pvz., faksu arba el. paštu) atšaukti sutartį nenurodydami priežasties. Terminas prasideda gavus prekes. Sutarčiai atšaukti užtenka laiku išsiųsti atšaukimo raštą arba prekes. Atšaukimo raštą siųskite:  
  • el. paštu: reifendirekt-lt@delti.com arba
  • faksu: 00370 52 14 05 33 arba
  • adresu: Delticom AG, Brühlstraße 11, D-30169 Hannover
  Pateikiant raštą dėl atšaukimo, prašytume savanoriškai nurodyti grąžinimo priežastį, taip pat mielai priimsime kitą informaciją, galėsiančią ateityje pagreitinti ir patobulinti užsakymų apdorojimą. Kad išvengtumėte su grąžinimu susijusių nepatogumų, mes atsiimsime prekes iš Jūsų patys ir grąžinsime mokėjimą į mūsų duomenų banke nurodytą sąskaitą. Tad Jums nereikia siųsti prekių į mūsų būstinę Hanoveryje (adresą nurodome, nes to reikalauja įstatymai).  

4 skyrius - Teisinės atšaukimo pasekmės

  Teisėto atšaukimo atveju būtina atlyginti už abiejų šalių suteiktas paslaugas ir, jei reikia, nustatyti galimą nusidėvėjimą (pvz., procentus). Jeigu gautos paslaugos (visos arba dalies) negalite mums grąžinti arba galite grąžinti tik blogesnės būklės, turite apmokėti mūsų patirtus nuostolius. Tai negalioja grąžinant daiktus, jeigu daikto būsenos pablogėjimą galima nustatyti tik jį patikrinus, kaip tai būtų įmanoma, pvz., daiktą įsigyjant parduotuvėje. Galite išvengti vertės atlyginimo pareigos, jeigu imsite daiktą naudoti ne kaip savininkas ir nesiimsite jokių veiksmų, galinčių sumažinti jų vertę. Daiktus, kuriuos galima siųsti paketu arba kurių negalima siųsti paketu, mes atsiimsime iš Jūsų patys. Jūs privalote sumokėti grąžinimo išlaidas, jeigu daiktas atitinka užsakytąjį ir jeigu grąžinamo daikto vertė ne didesnė kaip 40,00 eurų.

-Atšaukimo nuostatų pabaiga-

 

5 skyrius - Mūsų 30 dienų grąžinimo pasiūlymas

  Mes siekiame, kad Jūs būtumėte patenkinti visais mūsų pristatymais. Todėl galite atšaukti visas pas mus nupirktas prekes per 30 dienų. Ši nuostata papildo įstatymų suteikiamą teisę, pagal kurią turite teisę atšaukti prekes tik per dvi savaites po prekių gavimo. Mūsų savanoriškas 30 dienų grąžinimo pasiūlymas ir įstatymų suteikiama atšaukimo teisė pagal Vokietijos Civilinio Kodekso (BGB) 312 straipsnio 2 dalį netaikomi prekių, pagamintų pagal specialų kliento užsakymą, tiekimui. Tai yra be kita ko visi ratų komplektai, kuriuos gaminame individualiai atskiram klientui.  

Į mūsų grąžinimo pasiūlymą siuntimo išlaidos neįeina. Tai reiškia, kad kai naudotojo sutartis atšaukiama baigusis įstatymuose numatytam terminui (15-30 dieną), mes pateiksime Jums sąskaitą nustatyto dydžio išsiuntimo mokesčiui sumokėti. Iš esmės, siuntimo išlaidas moka rangovai. Kitą informaciją, ypač dėl siuntimo mokesčių dydžio ir mūsų 30 dienų grąžinimo pasiūlymo, rasite atitinkamoje interneto svetainėje.

  Naudokite mūsų transportavimo pakuotę. Saugokite prekes nuo pažeidimo. Padangas siųskite tik švarias, supakuotas po dvi pakuotėje. Ypač siunčiant ratų komplektus būtina apsaugoti priekinę ir galinę puses pakankamu kiekiu kartono ir pakuotės juosta. Atsiradus nuostolių dėl netinkamo aptarnavimo arba neteisingo supakavimo grąžinant prekę, mes turime teisę reikalauti atlyginti žalą. Transportavimo bendrovės priims tik tinkamai supakuotas prekes.  

6 skyrius - Nuosavybės išsaugojimas

  Mes išsaugome nuosavybės teisę į visas mūsų tiekiamas prekes, kol nebus įvykdyti visi mūsų su prekėmis susiję reikalavimai Jums arba asmenims, priėmusiai prekes. Tai galioja ir vėliau pateiktiems reikalavimams. Dėl nuosavybės išlaikymo mes turime teisę reikalauti nedelsiant išduoti prekes be teisės jas pasilaikyti klientui, išskyrus atvejus, susijusius su teisiškai numatytais arba neginčijamais priešpriešiniais reikalavimais.  

7 skyrius - Atsakomybė už mūsų interneto svetainės kokybę

  Mūsų tinklalapiai pateikiami, mūsų nuomone, tinkamiausiu formatu. Mes negalime užtikrinti, kad interneto svetainės atitiks Jūsų asmeninius reikalavimus ir kad jos bet kuriuo metu veiks be pertrūkių, sutinkamai su laiku, patikimai ir be klaidų. Interneto svetainėmis naudojatės savo rizika; ypač neatsakome už rezultatus, kuriuos galima gauti naudojantis interneto svetainėmis ir už interneto svetainėse gautos informacijos teisingumą.   ES sukūrė interneto platformą, skirtą padėti nepatenkintiems klientams. Jei turite nusiskundimų dėl prekių ar paslaugų, kurias internetu pirkote pas mus, svetainėje http://ec.europa.eu/consumers/odr rasite neutralią ginčų sprendimo instituciją, kuri padės išspręsti problemą neteisminiu būdu. Prašome atkreipti dėmesį, kad tam tikruose sektoriuose, o taip pat ir toliau išvardintose šalyse šiuo metu (2016.02.19) nėra tokių ginčų sprendimo institucijų: Vokietijoje, Kroatijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje. Dėl šios priežasties ginčų su mumis šios svetainės pagalba šiose šalyse spręsti negalėsite.

8 skyrius - Intelektualios nuosavybės apsauga

  Tekstai, paveikslai, garsai, grafika, animacija, vaizdo įrašai ir jų išdėstymas mūsų tinklalapiuose yra saugomas autoriaus teisių apsaugos ir kitų teisių apsaugos įstatymų. Šių tinklalapių turinio negalima kopijuoti, platinti, keisti arba suteikti jų prieigos tretiesiems asmenims. Kai kuriuose mūsų tinklalapiuose yra paveikslų, kurių autorinės teisės priklauso trečiosioms šalims. Jeigu nenurodyta kitaip, visi prekių ženklai mūsų tinklalapiuose yra saugomi prekių ženklų įstatymų. Mūsų tinklalapiuose nesuteikiamas leidimas naudoti mūsų arba trečiųjų šalių intelektualiąją nuosavybę.  

9 skyrius - Informacijos pateikimo reikalavimai

  Registruodamiesi turite pateikti savo asmens duomenis ir nurodyti adresą; šiuos užsakymo eigoje reikalaujamus duomenis mes įrašysime savo duomenų bazėje. Žinoma, pateikdami užsakymą arba vėliau galite šiuos duomenis pakeisti skyriuje „Mano užsakymai" arba „Kontaktai" (priklausomai nuo interneto svetainės. Įsiregistravus Jums suteikiamas slaptažodis ir paskyros pavadinimas. Pasirūpinkite, kad slaptažodžio ir paskyros pavadinimo nesužinotų tretieji asmenys. Pastebėję neleistiną Jūsų slaptažodžio arba paskyros panaudojimą, Jūs privalote nedelsdami informuoti Delticom. Abi sutarties šalys gali panaikinti Jūsų paskyrą bet kuriuo metu ir nenurodant priežasčių. Tokiu atveju Delticom Jūsų paskyrą ir visus išsaugotus duomenis užblokuos arba ištrins.  

10 skyrius - Ginčų sprendimo vieta

  Galioja tik Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. Taikyti vieningos Jungtinių tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (1980 04 11 redakcija) nenumatyta.  

© 1999-2020 by Delticom / reifendirekt.lt